Search:

Vereniging Coin – Gouda

Voor Vereniging Coin zijn wij aan de slag gegaan met een het samenstellen en het implementeren van een  nieuw werkplekconcept. Coin is  een samenwerkingsverband voor een groot aantal telecomaanbieders in Nederland.

 

De vraag naar een nieuw werkplekconcept is voortgevloeid uit de keuze van Coin voor een nieuwe duurzame kantoorlocatie. Deze kantoorlocatie beschikt over ruime vloervelden met grote overspanningen(vrij van constructieve elementen), waardoor de huurder veel vrijheid heeft bij het indelen van de ruimte. Daarnaast was de wens vanuit Coin om meer open werkruimtes te creëren en de ‘traditionele cellenkantoren’ te mijden.

 

Gezien de wens van open werkruimtes in combinatie met voldoende vergaderfaciliteiten en ontvangstruimtes voor bezoekers hebben wij de kantoorruimte verdeeld in verschillende zones, zoals ontvangst-, vergader, werk- en stiltezone.

 

Naast de indelingsvarianten hebben wij tevens de look & feel bepaald. Vanuit deze basis hebben wij de bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding tot oplevering uitgevoerd.

Opdrachtgever
Coin

Metrage
ca. 400m2 BVO kantoorruimte

Werkzaamheden
Fullservice- projectmanagement; Indeling/ontwerp & Design, bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding tot oplevering

Status
Opgeleverd februari 2012