Search:

Sunset Beach locatie – Bonaire

In het voorjaar van 2013 is Ericis gevraagd om een haalbaarheidsstudie inclusief stedenbouwkundig ontwerp voor de aanbestedingsfase inzake de Sunset Beach Locatie uit te voeren. Een mooie ‘grootse’ uitdaging gericht op de realisatie van een vernieuwend en duurzaam recreatief gebied. Een locatie van totaal ca. 54.000m2 groot, verdeeld over 3 kavels. In een zeer kort tijdsbestek heeft Ericis in samenwerking met EGM Architecten te Dordrecht een programma, ontwerp, visie, concurrentieanalyse en een bijhorende financiële haalbaarheid gepresenteerd aan opdrachtgever en lokale besturen.

Opdrachtgever


Metrage verbouwing
Commerciële plint en kantoren

Werkzaamheden Ericis
Alle werkzaamheden voorvloeiend uit aanbestedingsdocument. Samengevat; haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig ontwerp

Status Opgeleverd