Search:

Intersoftware – Gouda

Samen met organisatie Intersoftware stonden wij eind 2013 voor de mooie uitdaging om de nieuw gehuurde kantoorruimte te transformeren in een moderne kantoorruimte voor Intersoftware. Intersoftware is een softwarebedrijf, die zowel eigen producten als maatwerkoplossingen realiseert.

Op basis van het Programma van Eisen (PvE) van Intersoftware hebben wij diverse indelingsconcepten gepresenteerd. De indelingsvariant die de voorkeur had van de directie is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarnaast hebben wij zorggedragen voor de look & feel behorende bij de nieuwe kantoorruimte.

Na het vaststellen van de indeling en look & feel zijn wij gestart met de bouwvoorbereiding. Allereerst hebben we de gehele verdieping leeggeruimd, dat wil zeggen dat wij het verouderde inbouwpakket verwijderd hebben. Vervolgens hebben wij de werkzaamheden gecoördineerd om de verdieping te voorzien van een nieuw inbouwpakket. Het aanpassen van de bestaande installatie en dit afstemmen op de nieuwe indeling vergde hierbij extra aandacht, daar de installatie was afgestemd op een ‘traditioneel cellenkantoor’.

De verbouwing van deze ruimte is voor ons het voorbeeld om een kantoorverdieping van een bestaand kantoorgebouw, behorende bij een homogene productgroep, nieuw leven in te blazen. Kortom, de kantoorruimte sluit weer aan bij de hedendaagse vraag naar werkomgevingen en onderscheidt zich ten opzichte van de (voorheen) omvangrijke concurrentie.

Opdrachtgever
Intersoftware/ Tielweg Beheer

Metrage verbouwing
ca. 350 m2 BVO kantoorruimte

Werkzaamheden Ericis
Fullservice- projectmanagement; Indeling/ontwerp & Design, bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding tot oplevering

Status Opgeleverd
december 2013