Search:

Bedrijventerrein Medel Tiel

Bij de totstandkoming van Medel is één van de hoofduitgangspunten van dit bedrijvenpark, een zeer kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de groenvoorziening. Door de kwaliteit en de veiligheid van het bedrijvenpark te waarborgen, dient verpaupering te worden voorkomen. De levensduur van het bedrijvenpark wordt hierdoor verlengd en grootschalige herstructureringskosten voorkomen.

Het beheer en onderhoud van het openbare gebied vormt een onderdeel van het parkmanagement. De Coöperatie Medel gaat de groenvoorziening beheren en onderhouden. De Coöperatie beslist het gewenste (hogere) kwaliteitsniveau van de groenvoorziening. Door een extra bijdrage beschikbaar te stellen kan de Coöperatie het onderhoud intensiveren en een hoger kwaliteitsniveau worden bereikt.

Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied dient hiervoor te worden overgedragen van de gemeente Tiel naar het Industrieschap Medel. Ericis heeft hiervoor in opdracht van het Industrieschap Medel en in samenwerking met de gemeente Tiel een protocol opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten aangaande de overdracht van het beheer en onderhoud, de verantwoordelijkheden, de beheervisie, het basis onderhoud- en frequentieniveau en financiële verplichtingen verankerd.