Search:

ONZE WERKZAAMHEDEN

Het team van Ericis is veelzijdig en denkt oplossingsgericht. Voorop bij onze werkwijze staat een open communicatie tussen alle partijen, om vanuit een sterke relatie het project succesvol af te kunnen ronden. Door onze uitgebreide kennis kunnen wij op veel vlakken worden ingezet. Van huisvestingsadvies, interieuroplossingen en innovatieve technische installaties tot de complete uitvoering van een project: wij zijn van alle markten thuis!

VASTGOEDADVIES
& DESIGN

UW PAND IN
EEN NIEUW JASJE STEKEN?

De afdeling vastgoedadvies & design van Ericis bestaat uit een team enthousiaste en allround vastgoedadviseurs en ontwerpers. Zij zijn gespecialiseerd in het transformeren van kansarme objecten in kansrijk vastgoed.

Meer weten?

Het team heeft veel ervaring met projectmanagement, van initiatieffase tot en met oplevering. Daarnaast steken wij bij Ericis de handen uit onze mouwen voor het maken van een grensverleggende, haalbare planvisie. Wij zijn actief in de diverse vastgoedsegmenten: van kantoren en winkels, tot woningen en appartementen.

In opdracht van eigenaar, gebruiker of ontwikkelaar gaan wij aan de slag met het verduurzamen van vastgoed. Ook het creëren van een passende look & feel kunt u overlaten aan ons vastgoedadvies & designteam. Het designteam creëert graag inspirerende werkruimtes die meegaan met de laatste trends, maar ook volledig passen bij uw wens.

Voor zowel vastgoedadvies als design kunt u terecht bij Ericis

(HER)ONTWIKKELING

VAN A TOT Z UW
(HER)ONTWIKKELING BEGELEIDEN?

Ericis dé sparringpartner voor (her)ontwikkeling. In nauw overleg selecteren we adviseurs, architecten, constructeurs en uitvoerende partijen.

Meer weten?

Ook houden we contact met betrokken instanties zoals overheden. Gezien onze full-service visie, kan onze organisatie tevens kennis inbrengen door het leveren van o.a. gedetailleerde budgetteringen, werktekeningen, principedetails, het redigeren en/of controleren van bouwtekeningen en studies naar alternatieve afbouwvormen.

Ericis heeft ruime ervaring met vastgoedontwikkeling voor vastgoedbeleggers en voor eigen portefeuille. Architectonische hoogwaardigheid, multi-functionaliteit en duurzaamheid in de vorm van ‘groene’ labels zijn de basisuitgangspunten voor elke ontwikkeling. Vanuit deze gedachten werken wij aan de realisatie van bijzondere projecten en herontwikkelingen.

Architectonische hoogwaardigheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid in de vorm van ‘groene’ labels zijn de basisuitgangspunten voor elke ontwikkeling.

PARKMANAGEMENT

UW FACILITAIR MANAGEMENT GEHEEL
OF GEDEELTELIJK UIT HANDEN GEVEN?

Nederland kan niet meer om de verduurzaming van werklocaties heen. Bedrijventerreinen, winkelcentra en stationslocaties zijn hot!

Meer weten?

Goed georganiseerde en vitale werklocaties zijn cruciaal voor het nieuwe werken in deze tijd. Waardebehoud, krachtenbundeling, uitstraling, duurzaamheid én bereikbaarheid zijn voorwaarden voor een futureproof terrein.

Parkmanagement is dé vorm om de gewenste ambities te bereiken en innovatieprocessen te versnellen, waarbij bedrijfsleven en overheid samenwerken. Ericis gaat met u de uitdaging aan om bedrijventerreinen, winkelcentra en/of stationslocaties slimmer te vitaliseren.

 

Parkmanagement is de toekomst!

Nederland kan niet meer om de verduurzaming van werklocaties heen. Bedrijventerreinen, winkelcentra en stationslocaties zijn hot! Goed georganiseerde en vitale werklocaties zijn cruciaal voor het nieuwe werken in deze tijd. Waardebehoud, krachtenbundeling, uitstraling, duurzaamheid én bereikbaarheid zijn voorwaarden voor een futureproof terrein. Parkmanagement is dé vorm om de gewenste ambities te bereiken en innovatieprocessen te versnellen, waarbij bedrijfsleven en overheid samenwerken.

 

Allround en handen uit de mouwen!

Ericis gaat met u de uitdaging aan om bedrijventerreinen, winkelcentra en/of stationslocaties slimmer te vitaliseren. Als allround organisatie, werkt Ericis sinds 1999 in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven.

We gaan praktisch, resultaatgericht en eigenzinnig te werk. Of het nu gaat om de uitvoering of het denkwerk: wij zijn er voor u!

In nauwe samenwerking met ondernemers en overheid worden concrete afspraken gemaakt over wie doet wat, wanneer, waar en wat kost het. Maatwerk dus, met een creatieve aanpak, waarbij heldere communicatie en transparantie vanzelfsprekend zijn.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Overheden ondersteunen we met het opstellen van beleidskaders, de opstart van parkmanagement, beeldkwaliteitplannen, bestemmingsplannen en revitalisering van de werklocaties.

Het bedrijfsleven ondersteunen we met praktische adviezen en creatieve oplossingen. Samen werken we aan het optimaliseren van een vitale werklocatie.

 

Onze specialiteiten:

– Samen Sterk

– Veilig Ondernemen

– Revitalisatie met Visie

– Samen Besparen

– Subsidieadvies

– Slim reizen en werken

 

 

Samen Sterk

Ericis adviseert en ondersteunt gemeente en ondernemers bij alle stappen tijdens de oprichting van een ondernemersfonds of BIZ-traject; de Bedrijveninvesteringszone. Op veel werklocaties willen ondernemers gezamenlijk investeren om de veiligheid of aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen. Het ontbreekt echter vaak aan de benodigde financiering, een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken met de gemeente over wederzijdse verantwoordelijkheden.

Wij ondersteunen overheid en bedrijfsleven bij de draagvlakmeting, procesbegeleiding, begeleiding van het opstellen van een businessplan en het opstellen en uitvoeren van een beheersplan.

BIZ: Gezamenlijk investeren

Een BIZ is een afgebakend werkgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan mee betalen. De financiering vindt plaats middels een gebiedsgerichte heffing, de BIZ-bijdrage, die de gemeente op verzoek van een meerderheid van de ondernemers kan innen. De opbrengst vloeit weer terug naar de ondernemers om door het uitvoeren van de door hen gewenste activiteiten. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • Veiligheid: extra toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking
 • Bereikbaarheid: bewegwijzering en verkeersvoorzieningen
 • Aantrekkelijkheid: schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening, promotie en evenementen

 

Doel van de BIZ

 • Minder kosten door gezamenlijke inkoop van diensten
 • Meer omzet door meer bezoekers
 • Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger

 

Ook geïnteresseerd in een BIZ of Ondernemersfonds? Neem contact op!

 

 

Veilig ondernemen

Voor een goed ondernemersklimaat is een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein, winkelcentrum of stationsomgeving een belangrijke factor. Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Ondernemers zijn gebaat bij een veilig terrein. En hoewel diefstal en andere vormen van criminaliteit niet te voorkomen zijn, is door samenwerking met gemeente, politie, brandweer en ondernemers de overlast wel te beperken.

Ericis begeleidt, ondersteunt, adviseert en faciliteert deze samenwerking en maakt daarbij gebruik van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit instrument heeft als doel om via een gestructureerde manier van samenwerking de veiligheid en uitstraling structureel te verbeteren.

In een aantal stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden vervolgens geëvalueerd en -waar nodig- bijgesteld.

Indien het Keurmerk wordt toegekend, komen de ondernemers in aanmerking voor korting op verzekeringen en subsidieregelingen m.b.t. beveiligingsscans.

Veiligheidsplan

Vanwege een gebrek aan sociale controle en ligging zijn bedrijventerreinen, winkelcentra en stationsomgeving vaak een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Diefstal, brandstichting en vandalisme tasten het gevoel van veiligheid aan. Hierdoor verslechtert ook het vestigingsklimaat en kan de financiële schade bovendien flink oplopen.

Ericis stelt voor bedrijventerreinen, winkelcentra en stationsgebieden integrale veiligheidsplannen op. Afhankelijk van de grootte, de infrastructuur en het beschikbare budget wordt een plan van aanpak met praktische maatregelen opgesteld, waaronder:

 • Intelligent camerabewakingssysteem
 • Elektronische schuifpoort voorzien van toegangssysteem
 • Slagbomen voorzien van kentekenregistratie
 • Aanpassing inrichting openbare ruimte
 • Collectieve mobiele surveillance en pandbeveiliging

Wilt u een KVO traject starten? Neem contact met ons op!

 

 

Revitalisatie met visie

Verouderde en verpauperde werklocaties blazen we nieuw leven in! Wanneer het punt bereikt is dat de opbrengsten de kosten niet meer dekken, is een gebouw toe aan revitalisatie. Dit geldt ook voor de directe omgeving van gebouwen en is zeker door te trekken naar bedrijventerreinen, winkelcentra en stationsomgevingen. Het vastgoed en de omgeving zijn dan toe aan een complete upgrade!

Voor sommige bedrijven is dit een reden om te verhuizen of om nieuwbouw op een nieuwe locatie te overwegen. Echter, revitalisatie met toekomstvisie biedt voordelen ten opzichte van nieuwbouw:

 • Een goede locatie kan behouden blijven
 • Lagere investeringskosten dan bij nieuwbouw
 • Fysieke waarde van het pand wordt hoger; het pand gaat een nieuwe levensfase in
 • Geen verhuizing met bijkomende grootscheepse organisatie
 • Een nieuw pand: geen nieuwbouw, maar wel een nieuw gezicht voor de organisatie

Ericis is gespecialiseerd in de revitalisatie van bedrijventerreinen, kantoorgebouwen en diverse andere panden. We zijn trendsetters en hebben de know-how in huis om uw werklocatie en openbaar gebied een nieuwe levensfase in te laten slaan.

 

 

Samen besparen

Samen sta je sterk, óók in het bedrijfsleven. Collectief inkopen levert flinke besparingen op in tijd en geld, met behoud van kwaliteit of zelfs tegen een hoger kwaliteitsniveau. Ericis streeft naar duurzaam ondernemerschap op elke werklocatie. Economisch voordeel behalen, door gezamenlijke inkoop van diensten en producten, maar altijd met oog voor een prettig en veilig ondernemersklimaat en aandacht voor het milieu.

Op basis van vrijwillige deelname en financieel draagvlak kan voor de ondernemers een keuzepakket naar wens worden samengesteld. Met behulp van een Quickscan onderzoeken we snel en efficiënt aan welke collectieve inkoopdiensten behoefte is. Vervolgens hanteert Ericis bij de invulling van het keuzepakket het Triple-P principe en zet offertetrajecten zowel lokaal, regionaal als landelijk uit. Ericis regelt de collectieve kostenbesparingen voor ondernemers via raamovereenkomsten. We hebben de kennis in huis. Van gecompliceerde beveiligingstrajecten tot bewegwijzering, van energie-inkoop tot samenwerkingsconvenanten met de sociale werkplaatsvoorziening, van glasvezel tot vervoersmanagement, etc.

 

 

Subsidies

Meer financiële armslag creëren? Een innovatief idee? Toe aan verdere verduurzaming? Maak gebruik van beschikbare subsidies en de nieuwste regelingen. Met een frisse blik en praktische insteek verstrekt Ericis subsidie-adviezen, verzorgt complete subsidieaanvragen en levert maatwerk voor het bedrijfsleven en gemeenten. Met een breed scala aan know-how is Ericis uw enthousiaste sparring partner.

Een greep uit de gerealiseerde ondersteuning en uitvoering van verschillende subsidietrajecten:

–       Planvormingsubsidies voor opstart van park- en gebiedsmanagement

–       Revitaliseringstrajecten openbare ruimte en (her) ontwikkeling private kavel

–       Quickscans op het gebied van verduurzaming; energie- en afvalbesparing

–       Mobiliteit- en vervoermanagement: MKB mobiliteitsvouchers, Bereikbaarheidoffensief Randstad, Beter Benutten, Veiligheid; het CCV, Keurmerk Veilig Ondernemen, Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven, Fiscale en financiele voordeelregelingen

–       Resultaatparticipaties

 

Check of u ook in aanmerking komt voor één of meer regelingen en neem hiervoor contact op met de parkmanager.

 

 

Slim reizen en werken

De bereikbaarheid van ondernemingen voor klanten, bezoekers en werknemers is steeds belangrijker. Ondernemers die slim en bewust de verkeersstromen naar de bedrijfslocatie ‘managen’, ervaren de voordelen. Maak creatief en praktisch gebruik van de verschillende alternatieven om slimmer te reizen en te werken. Met bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken, fiets- en OV-regelingen, spitsmijden, zakelijke deelauto’s, etc. bespaart u op tijd, kosten en parkeer- en kantoorruimte. Profiteer maximaal van fiscale regelingen en draag bij aan een beter milieu door CO2-reductie. Wijk eens af van de ‘normale’ route.

Slim werken en reizen geeft tevreden medewerkers en bezoekers. Het levert uw organisatie winst op en een optimale locatiebereikbaarheid.

Benut de kansen

Ericis pakt de bereikbaarheidsvraagstukken voortvarend op. Met passie werken we aan een optimale bereikbaarheid. Voor uw bedrijf, bedrijventerrein, winkelcentrum of stationsomgeving. Samen werken we aan een betere bereikbaarheid.