Search:

Restauratie Prinsengracht 236-242 – Amsterdam

Team Ericis heeft mooie herinneren aan de restauratie van Prinsengracht 236-242 te Amsterdam. Een bijzonder project, waarbij een vijftal grachtenpanden uit de zeventiende eeuw, zijnde rijksmonumenten gezien het beeldbepalende karakter, volledig gerestaureerd zijn.

Omvangrijke restauratie
Naast de complexe binnenstedelijke locatie vroeg tevens de omvang van de restauratie veel aandacht. Allereerst is de fundatie geheel vervangen en zijn de oude souterrains weer gereed gemaakt voor hergebruik, deels als woning en deels als entree en bergingen. Vervolgens is per bouwlaag de restauratie aangepakt tot aan de gehele dakconstructie.

Historisch onderzoek Prinsengracht 236
Dit burgerhuis uit de zeventiende eeuw ligt aan de rand van de Jordaan en is in opdracht van Franse immigranten gebouwd rond 1618. Over het algemeen hielden de immigranten zich bezig met werkzaamheden in de textielsector. In 1926 werd het pand verkocht aan Wolfer Deijman, legerofficier van de Amsterdamse kamer van de Hollandse marine. Zijn zoon, die als kind in dit pand is opgegroeid, is de bekende Amsterdamse chirurgijn Johan Deijman (1620-1666). De laatste tweeënhalve eeuw werd het pand niet meer door de eigenaar bewoond, maar verhuurd aan schoenmakers, drogisten, zaadhandelaren en tabaksverkopers. In de 19e eeuw werden de panden verdeeld in meerdere kleine wooneenheden en afzonderlijk verhuurd.