Search:

Muziekschool – Bonaire

Het gebouw ‘Kas di van der Dijs’, in de volksmond beter bekend als de Muziekschool, is in 2012 officieel door het Openbaar Lichaam Bonaire aangewezen tot een beschermd monument. De Muziekschool is gelegen op het terrein in het centrum van Bonaire waar per begin 2014 is gestart met de realisatie van project Terramar, bestaande uit 13 winkels en 13 appartementen. De initiatiefnemers achter project Terramar hebben veel tijd en energie gestoken in het op de juiste wijze implementeren van het monument binnen de gebiedsontwikkeling.

 

Dit heeft geresulteerd in het besluit dat de Muziekschool duidelijk zichtbaar blijft vanaf de boulevard en dat het object geheel gerestaureerd wordt. Middels de geplande restauratie dienen de authentieke detailleringen in ere hersteld te worden. De aanvang van de restauratie staat gepland direct na gereedkoming van project Terramar.

 

Ericis heeft het gehele traject voor het ontvangen van een bouwvergunning voor de restauratie én al het benodigd tekenwerk uitgevoerd. Tevens zal Ericis nauw betrokken zijn bij de daadwerkelijke restauratiewerkzaamheden, die zich op korte termijn zullen aandienen.

Opdrachtgever
Terramar N.V.

 

Werkzaamheden

Traject bouwvergunning restauratie, incl. benodigd tekenwerk