Search:

PARKMANAGEMENT

Het beheer van uw bedrijvenpark geheel of gedeeltelijk uit handen geven

Goed georganiseerde en veilige werklocaties zijn cruciaal voor succesvol ondernemen. Waardebehoud, krachtenbundeling, uitstraling, duurzaamheid én bereikbaarheid zijn voorwaarden voor een toekomstbestendig bedrijvenpark. Parkmanagement is dé vorm om de gewenste ambities te bereiken en innovatieprocessen te versnellen, waarbij bedrijfsleven en overheid samenwerken.

We gaan praktisch, resultaatgericht en eigenzinnig te werk. Of het nu gaat om de uitvoering of het denkwerk: wij zijn er voor onze klanten!

In nauwe samenwerking met ondernemers en overheid worden concrete afspraken gemaakt over wie doet wat, wanneer, waar en wat het kost. Maatwerk dus, met een creatieve aanpak, waarbij heldere communicatie en transparantie vanzelfsprekend zijn.

Ondernemersfondsen
Ericis adviseert en ondersteunt gemeente en ondernemers bij alle stappen tijdens de oprichting van een ondernemersfonds of BIZ-traject (Bedrijveninvesteringszone). Van draagvlakmeting, procesbegeleiding, het opstellen van een businessplan tot het opstellen en uitvoeren van een beheersplan, wij nemen al het werk uit handen.

KVO
Voor een goed ondernemersklimaat is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein of winkelcentrum een belangrijke factor. Ericis begeleidt, ondersteunt, adviseert en faciliteert de samenwerking tussen alle veiligheidspartners en maakt daarbij gebruik van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In een aantal stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden vervolgens geëvalueerd en -waar nodig- bijgesteld.